Skip to content

Blogi > Frankly Wihuri

Frankly Wihuri

Frankly Wihuri on Wihurin vastuullisuuslinjauksen nimi. Suomalaisena perheyrityksenä suorapuheisuus (engl. frankness) tarkoittaa meille tapaa, jolla puhumme sitoumuksistamme kasvattaa liiketoimintaamme vastuullisesti. Teemme sen avoimesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi. Vastuullisuuslinjaus on lupaus itsellemme ja sidosryhmillemme pysyä uskollisena arvoillemme.

Olemme luotettava ja kehittyvä yhteistyökumppani.

Toimimme vastuullisesti
Toimimme vastuullisesti ja huolehdimme ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Meille on tärkeää olla kaikille sidosryhmillemme luotettava ja kehittyvä yhteistyökumppani.

Taloudellinen vastuu
Toimimme kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla strategisten kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi, mikä mahdollistaa pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen, investoinnit ja työllistämisen.

Sosiaalinen vastuu
Vastaamme hankkimiemme tuotteiden laadusta, turvallisuudesta ja alkuperästä. Edellytämme, että niiden valmistuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja vastuullisuutta. Edistämme henkilöstön hyvinvointia turvallisella työympäristöllä, avoimella ja hyvällä työyhteisöllä sekä koulutuksella.

Ympäristövastuu
Pyrimme kaikessa toiminnassamme vähentämään ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia ja kehitämme uusia toimintamalleja niiden minimoimiseksi. Tärkeimmät toimenpiteet keskittyvät kuljetuksista syntyvien päästöjen ja kiinteistöjen energiakulutuksen vähentämiseen sekä toiminnasta syntyvien jätteiden minimointiin ja kierrätyksen tehostamiseen. Kehitämme pitkäjänteisesti uusia toimintamalleja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Riskienhallinta
Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategista toimintaa ja vahvistaa valmiuksiamme uusien liiketoimintojen kehittämiseen.

Sitoudumme kestävään kehitykseen
Olemme toiminnassamme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Edistämme vastuullista toimintaamme YK:n Agenda 2030 -ohjelman ja kansallisen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050” mukaisesti. Olemme mukana Ympäristöministeriön ja Kaupanliitto ry:n Green Deal -muovikassisopimuksessa sekä Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa.

Wihurin Metro-tukun vastuullisen hankinnan perustana ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja sosiaalista vastuullisuutta edistävien amfori BSCI -periaatteiden sitoutumisen lisäksi ovat hyvän kauppatavan periaatteet sekä laadukkaat, turvalliset tuotteet ja niiden jäljitettävyys.

Yritysvastuuverkosto FIBSin jäsenenä olemme mukana kehittämässä entistä kannattavampaa ja kestävämpää liiketoimintaa niin yrityksen kuin yhteiskunnan kannalta.

Lue lisää Frankly Wihurista Wihuri-konsernin sivuilta.