Skip to content

Blogi > Näin vähentyy hävikki

Näin vähentyy hävikki

Ruokahävikkiviikko nostaa keskusteluun kuluttajien keinoja pienentää hävikkiä. Kuitenkin koko ruokaketjulla on vastuu, ja hävikin vähentäminen on yhä tärkeämpää nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa ympäristökysymykset koskettavat niin yksilöitä kuin yrityksiä. Ruokahävikin minimointi on epäilemättä yksi merkittävä kestävän kehityksen näkökohta, erityisesti nopeasti liikkuvien kulutustavaroiden alalla.

Miten me tukkutoimijana voimme vaikuttaa hävikkiin? Asettamalla ruokahävikin vähentämisen etusijalle hankintojen keskeisenä KPI:nä (key performance indicator) edistetään kestävää kehitystä. Tehokkaiden hankintakäytäntöjen toteuttaminen, paikallisten toimittajien hyödyntäminen ja logistiikan optimointi ovat ratkaisevia askeleita.

 

"Tekemällä tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa voi hyödyntää tarkkoja kysyntäennusteita ja toteuttaa oikea-aikaista varastonhallintaa."

 


Yksi keskeinen käytäntö ruokahävikin vähentämiseksi on vahvojen suhteiden luominen toimittajiin, mitä Metro-tukulla olemme pitkäjänteisesti toteuttaneet. Tekemällä tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa voi hyödyntää tarkkoja kysyntäennusteita ja toteuttaa oikea-aikaista varastonhallintaa. Toisin sanoen tavaravirtaa pystyy muuttamaan nopeasti. Kun tuotteet hankitaan markkinoiden kysynnän mukaisesti, minimoidaan ylivarastointi ja vähennetään todennäköisyyttä, että pilaantuvat tavarat saavuttavat viimeisen käyttöpäivänsä käyttämättöminä.

Jotta voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tavaroiden hankinnasta, on hinnan lisäksi otettava huomioon toimitettavien tuotteiden laatu ja kuljetusaika. Arvioimalla toimittajien sijainnit ja kuljetusvaihtoehdot voi löytää tasapainon kustannusten ja hiilijalanjäljen välillä. Metro-tukun levittäytyminen koko Suomen alueelle auttaa meitä hankkimaan tuotteita paikallisesti ja lyhentämään kuljetusaikaa, mikä johtaa tuoreempiin ja pitkäikäisempiin tuotteisiin. Läheiset suhteet paikallisten toimittajien kanssa mahdollistavat myös paremman viestinnän ja yhdenmukaisuuden laatustandardeissa. 

Kuten aina toimintamme suunnittelussa, myös hävikkiä katsomme Metro-tukulla ympäristön ja tehokkuuden ohella ravintolamaailman näkökulmasta. Otamme ruokahävikin vakavana avainmittarina hankinnassa, sillä mitä paremmin saamme toimintamme optimoitua, sitä paremmilla päivillä tuotteet pääsevät ravintoloihin. Lopulta tukun työ hävikin minimoinnin eteen näkyy siis helpompana ravintola-arkena, jossa on joustonvaraa tuotteiden käytössä. Hävikillä on väliä, ja jokaisen ruokaketjun osan panostuksella työ sen minimoimiseksi tuottaa tulosta.

-Topi Jylhä, kategoriaryhmäpäällikkö (HeVi, tuore kala), Wihuri Metro-tukku